Dane wizerunkowe

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku oraz na nieodpłatne utrwalenie oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie wielokrotne wykorzystanie mojego wizerunku przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, z siedzibą w Łodzi przy, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź, utrwalonego w dniach 16.09.2004 r. podczas prowadzenia III edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.
  • Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, w materiałach służących promocji działalności Stowarzyszenia Instytut Nowych Technologii, w szczególności w: mediach (np. Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, kalendarzach, ulotkach, plakatach, prezentacjach, newsletterze), reklamach prasowych, bilbordach i materiałach eksponowanych na otwartej przestrzeni.