Dane osobowe

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, z siedzibą w Łodzi przy, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź, w celu uczestniczenia w III edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, organizowanej przez Stowarzyszenie. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  • Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, z siedzibą w Łodzi przy, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź, informacji o działaniach Stowarzyszenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego porozumiewania się na odległość m.in. adresów e-mail, w celu przedstawiania: informacji dotyczących III i przyszłych edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie.
  • W rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, z siedzibą w Łodzi przy, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź, informacji handlowych (w tym marketingowych własnych usług) przez stowarzyszenie oraz informacji o usługach i produktach innych podmiotów oferowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie.