Dane osobowe

  • 1. Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym niepełnoletniego dziecka/podopiecznego, którego dane podaję w celu zgłoszenia do udziału w III edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, organizowanej przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, z siedzibą w Łodzi przy, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź;
  • 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka/podopiecznego przez administratora danych Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, z siedzibą w Łodzi przy, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź, w celu uczestniczenia dziecka/podopiecznego w III edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, organizowanej przez Stowarzyszenie. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  • 1. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, z siedzibą w Łodzi przy, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź, informacji o działaniach Stowarzyszenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego porozumiewania się na odległość m.in. adresów e-mail, w celu przedstawiania: informacji dotyczących III i przyszłych edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie.
  • 2. W rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, z siedzibą w Łodzi przy, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź, informacji handlowych (w tym marketingowych własnych usług) przez stowarzyszenie oraz informacji o usługach i produktach innych podmiotów oferowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie.