Podręczniki

 • Garbacik K., Żmiejko M., Przedsiębiorczość na czasie. Podręcznik. Zakres podstawowy, Nowa Era Spółka z o.o.
 • Krzyszczyk P., Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
 • Makieła Z., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era Spółka z o.o.
 • Korba J., Smutek Z., Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
 • Pietraszewski M., Strzelecka K., Jak być przedsiębiorczym. Podręcznik podstaw przedsiębiorczości, Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c.
 • Neneman J. (i in.), Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Musiałkiewicz J., Zarys przedsiębiorczości, Wydawnictwo "Ekonomik" Jacek Musiałkiewicz
 • Mikina A., Sienna M., Przedsiębiorczość - klucz do sukcesu. Podstawy przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, Wydawnictwo REA
 • Bywalec M. (i in.), Być przedsiębiorczym, pwn.pl Spółka z o.o.
 • Borowiec M. (i in.), Przedsiębiorczość w praktyce. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce (zakres podstawowy), Fundacja Wrota Edukacji - EduGate
 • Sepkowska Z., Podstawy przedsiębiorczości, Difin Spółka Akcyjna

 

Literatura ekonomiczno-społeczna

 • Aronson E., 2001, Człowiek – istota społeczna, Warszawa.
 • Begg D., 1998, Ekonomia, Warszawa.
 • Bień W., 2007, Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa.
 • Bień W., 2011, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Drucker P.F., 2000, Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa.
 • Drucker P.F., 2007, Menedżer skuteczny, MT Biznes; Warszawa.
 • Galster J., Witkowski Z., 2002, Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Toruń.
 • Gierszewska G., Romanowska M., 2005, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, wyd. III.

· Gut, J. Haman W. Handlowanie to gra. Od namawiania i żebrania do zaspakajania potrzeb klientów, Helion i Grupa Szkoleniowa, OSH, wyd. III

· Gut, J. Haman W., 2009, Psychologia szefa. Szef to zawód, Helion i Grupa Szkoleniowa OSH, wyd. II

 • Holler I., 2010, Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia, Wydawnictwo Czarna Owca
 • Jaworski W. L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., 2002, Banki – rynek, operacje, polityka, Warszawa
 • Kuziak M., 2008, Jak mówić, rozmawiać, przemawiać, Wydawnictwa Szkolne PWN Sp. z o.o.
 • Leksykon zarządzania, 2004, Difin, Warszawa.
 • Majchrzycka-Guzowska A., 1997, Finanse w gospodarce rynkowej, Warszawa.

· McKay M., Davis M., Fanning P., 2004, Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP

 • Marshall B. Rosenberg, 2010, Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Wyd. Czarna Owca
 • Ostaszewski J. (red.), 2008, Finanse, Wydawnictwo Difin
 • Sudoł St., 2006, Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa, wyd. III.
 • Winch A., Winch S., 2010, Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura, Difin, Warszawa.
 • Wiszniewski A., 1994, Jak przekonująco mówić i przemawiać, Warszawa-Wrocław.

Perenc J. Hołub-Iwan J. (red.), 2011, Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, wyd. C.H.Beck. Warszawa