Harmonogram Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach 
Edycja II – 2017/2018

Promocja projektu
1.    Poinformowanie instytucji współpracujących o realizowanym projekcie, harmonogramie zadań itp. 
2.    Poinformowanie szkół o organizowanym konkursie

listopad – grudzień 2017

Realizacja I etapu konkursu    
Przeprowadzenie konkursu we wszystkich szkołach uczestniczących w Olimpiadzie
28 lutego – 2 marca 2018
 

Realizacja II etapu konkursu    
Przeprowadzenie półfinałów w macierzystych szkołach uczestników    
13-15 marca 2018    
 

Realizacja III etapu konkursu    
1.    Realizacja warsztatów dla finalistów, losowanie zespołów i przypadków
22-27 marca 2018
2.    Organizacja finału Olimpiady, wręczenie nagród itp. 
26 kwietnia 2018 


Podsumowanie Olimpiady    
Podsumowanie projektu, działania ewaluacyjne, ocena zrealizowanych działań    - 
kwiecień – czerwiec 2018