Członkowie Komitetu Głównego "Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowajcah"


MAŁGORZATA  SIENNA – jestem doradcą zawodowym, coachem, trenerem, nauczycielem-konsultantem, oraz kierownikiem Ośrodka Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, jednocześnie autorką programów, podręczników i pakietów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego,  kształcenia zawodowego. Posiadam wieloletnie doświadczenie  w pracach jury Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (etap okręgowy). Mój udział w pracach eksperckich nad doskonaleniem systemu doradztwa zawodowego dotyczy takich obszarów, jak: konsultowanie prac zespołu autorów modyfikacji i dostosowania ramowego programu doradztwa  edukacyjno-zawodowego. Jestem współautorką programu dla trenerów  doradztwa zawodowego, prowadzę szkolenia w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, a także jestem współautorką podstaw programowych oraz programów kształcenia zawodowego – we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Brałam udział w pracach eksperckich  nad opisem kwalifikacji rynkowych – prace prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych. Ponadto jestem również autorką programów oraz pakietów edukacyjnych dla zawodów, współautorką programów i podręczników w zakresie przedsiębiorczości oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa (Przedsiębiorczość klucz do sukcesu, Przedsiębiorczość dla Zasadniczych Szkół Zawodowych, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej.


DAGMARA RACZKOWSKA – jestem absolwentką wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim. Swoją drogę zawodową rozpoczęłam od prowadzenia mikro przedsiębiorstwa oraz doradztwa w zakresie księgowości i rozliczeń podatkowych. Od kilkunastu lat przekazuję moją wiedzę w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi podczas zajęć z podstaw przedsiębiorczości w polskim programie oraz ekonomii w programie Matury Międzynarodowej. Wiele lat pracowałam również w łódzkim I LO im. Mikołaja Kopernika. Miałam przyjemność przygotowywać do Olimpiady Przedsiębiorczości  oraz Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wielu przyszłych finalistów i laureatów. Bardzo się cieszę mogąc dzielić się swoim doświadczeniem związanym z tymi olimpiadami jako członek Komitetu Głównego Konkursu Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.


SZYMON PYTEL – jestem absolwentem XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi, w którym od 1999 roku pracuję jako nauczyciel języka polskiego, podstaw przedsiębiorczości oraz informatyki. Ukończyłem studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska. W roku 2002 ukończyłem 3-semestralne studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w Kolegium Zarządzania, na kierunku: zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie. W roku 2008 ukończyłem 3-semestralne studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w Kolegium Zarządzania, na kierunku: informatyka. Od ponad 10 lat prowadzę koło olimpijskie z przedsiębiorczości i przygotowuję uczniów do licznych olimpiad oraz konkursów - wychowałem wielu finalistów i laureatów.  Za swoją pracę otrzymałem liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Lidera Edukacji oraz Lidera Kształcenia Postaw Przedsiębiorczych. Od roku szkolnego 2017/2018 mam zaszczyt zasiadać w kapitule Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, a od roku szkolnego 2018/2019 jestem koordynatorem wojewódzkim Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej.