Zespół Olimpiady
Wiedzy o Biznesie i Innowacjach:
tel. + 42 632 27 20
fax. +42 631 11 14 
mail: olimpiada2017int@gmail.com

Koordynator Olimpiady:
Anna Kępa
tel. 505699461

mail: olimpiada2017int@gmail.com

FACEBOOK