Zespół Olimpiady
Wiedzy o Biznesie i Innowacjach:
tel. + 42 632 27 20
fax. +42 631 11 14 
mail: info@olimpiada.org.pl

Koordynator Olimpiady:
Kinga Maj-Wysokińska
tel. 505699461

mail: olimpiada2017int@gmail.com