O olimpiadzie

 • REGULAMIN - link

 • HARMONOGRAM - Edycja II – 2017/2018
  Promocja projektu - listopad – grudzień 2017

 • Poinformowanie instytucji współpracujących o realizowanym projekcie, harmonogramie zadań itp.
 • Poinformowanie szkół o organizowanym konkursie
   
 • Realizacja I etapu konkursu - 28 lutego – 2 marca 2018

  Przeprowadzenie konkursu we wszystkich szkołach uczestniczących w Olimpiadzie

 • Realizacja II etapu konkursu - 13-15 marca 2018      

  Przeprowadzenie półfinałów w macierzystych szkołach uczestników 

 • Realizacja III etapu konkursu - 22 marca - 26 kwietnia 2018

  Realizacja warsztatów dla finalistów, losowanie zespołów i przypadków
   

 • Organizacja finału Olimpiady, wręczenie nagród itp. - 26 kwietnia 2018 r.
   

 • Podsumowanie Olimpiady -  kwiecień – czerwiec 2018

  Podsumowanie projektu, działania ewaluacyjne, ocena zrealizowanych działań            

 

 • REKRUTACJA

 • FORMULARZ REJESTRACYJNY - link

 • WYKAZ LEKTUR I PODRĘCZNIKÓW/LITERATURA

 • KADRA MERYTORYCZNA

 • ARCHIWUM/POPRZEDNIE EDYCJE

 • LAUREACI/BAZA FINALISTÓW

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Chcemy, aby pomogła ona młodym ludziom w wyborze życiowych dróg i przygotowała ich do przyszłości, w której będą budować innowacyjną gospodarkę. Najlepszym uczestnikom oferujemy nagrody rzeczowe.

 

Olimpiada jest realizowana w okresie: grudzień 2017 – kwiecień 2018 roku. Składa się z trzech etapów:

 • pierwszy i drugi etap to test wiedzy, który odbywa się online poprzez platformę internetową
 • w trzecim etapie konkursu finaliści będą mieli za zadanie rozwiązać case’y biznesowe w zespołach.

Zakres tematyczny obejmuje m.in. wiedzę z zakresu dotyczącego:

 • pojęć związanych z przedsiębiorczością,
 • zarządzania firmą, marketingu,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Na Gali Ogólnopolskiej w Łodzi 26 kwietnia 2018 r. zostaną nagrodzone najlepsze prace oraz wręczone nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

Konkurs jest kontynuacją organizowanej przez Instytut w latach 1999 do 2011 Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, w której brało co roku ponad 10 tys. uczniów z ponad 5 województw.

ETAPY:

ETAP I

ETAP II

ETAP III

Etap III trwa do dnia 18.04.2018

HARMONOGRAM

1 I 2017 - data pierwsza

2 II 2017 - data druga

3 III 2017 - data trzeci

4 IV 2017 - data czwarta

5 V 2017 - data piąta

6 VI 2017 - data szósta

7 VI 2017 - data siódma

8 VI 20

DO POBRANIA

HARMONOGRAM

REGULAMIN

PROGRAM

WYNIKI:

ETAP I

ETAP II

ETAP III