Olimpiada odbywa się w 3 etapach.

I etap

  • Uczniowie rozwiązują test poprzez platformę internetową,
  • Test udostępniony będzie 26.02.2019 r. o godz. 8:00, i możliwy do wypełnienia do 28.02.2019 r. do godz. 20:00,
  • Test rwa 30 min i składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru.

II etap

  • Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu rozwiązują test wielokrotnego wyboru
  • Test udostępniony będzie 11.03.2019 r. o godz. 8:00, i możliwy do wypełnienia do 13.03.2019 r. do godz. 20:00,
  • Test trwa 30 min i składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru,
  • Uwaga! Od czasu pierwszego zalogowania się ucznia w danej szkole, pozostali uczestnicy tej szkoły mają 40 min na wypełnienie testu, po tym czasie możliwość wypełnienia testu dla pozostałych uczniów tej szkoły będzie zablokowana.

III etap

Składa się z następujących działań:

  • 21.03.2019 r. – Warsztaty dla uczniów i nauczycieli, losowanie zespołów i przypadków. Warsztaty odbędą się w Społecznej Akademii Nauk ul. Kilińskiego 98 w Łodzi. Przewidywany czas trwania warsztatów 11:00-15:00,
  • 16.04.2019 r. – Finał Olimpiady, przedstawienie case study zespołów, wręczenie nagród itp. Gala Finałowa Olimpiady odbędzie się w Społecznej Akademii Nauk ul. Kilińskiego 98 w Łodzi. Przewidywany czas trwania Gali finałowej 11:00-15:00.

Dokładne miejsce i czas trwania zarówno warsztatów, jak i Gali Finałowej zostaną potwierdzone 10 dni przed wydarzeniem.

Rejestracja auczycieli/szkół oraz uczniów rozpoczyna się 01.11.2018 r. i trwa do 20.02.2019 r.

Aby wziąć udział w Olimpiadzie za pomocą platformy internetowej należy zapewnić uczestnikom możliwość wypełnienia testów online przy użyciu najnowszych wersji przeglądarek internetowych.

W przypadku problemów z rejestracją, indywidualnych uzgodnień lub problemów z logowaniem podczas przystąpienia do testu prosimy o kontakt mailowy olimpiada2017int@gmail.com lub telefoniczny 505 699 461.