Olimpiada odbywa się w 3 etapach.

I etap

  • Uczniowie rozwiązują test poprzez platformę internetową,
  • Test udostępniony będzie 28.02.2018 o godz. 8:00, i możliwy do wypełnienia do 2.03.2018 do godz. 20:00,
  • Test rwa 30 min i składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru.

II etap

  • Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu rozwiązują test wielokrotnego wyboru
  • Test udostępniony będzie 13.03.2018 o godz. 8:00, i możliwy do wypełnienia do 15.03.2018 do godz. 20:00,
  • Test trwa 30 min i składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru,
  • Uwaga! Od czasu pierwszego zalogowania się ucznia w danej szkole, pozostali uczestnicy tej szkoły mają 40 min na wypełnienie testu, po tym czasie możliwość wypełnienia testu dla pozostałych uczniów tej szkoły będzie zablokowana.

III etap

Składa się z następujących działań:

  • 22.03.2018 – Warsztaty dla uczniów i nauczycieli, losowanie zespołów i przypadków. Warsztaty odbędą się w Społecznej Akademii Nauk ul. Kilińskiego 98 w Łodzi. Przewidywany czas trwania warsztatów 11:00-15:00,
  • 26.04.2018 – Finał Olimpiady, przedstawienie case study zespołów, wręczenie nagród itp. Gala Finałowa Olimpiady odbędzie się w Społecznej Akademii Nauk ul. Kilińskiego 98 w Łodzi. Przewidywany czas trwania Gali finałowej 11:00-15:00.

Dokładne miejsce i czas trwania zarówno warsztatów, jak i Gali Finałowej zostaną potwierdzone 10 dni przed wydarzeniem.

Rejestracja szkół trwa do 15.02.2018

Rejestracja uczniów danych szkół rozpoczyna się 1.02.2018 i trwa do 20.02.2018

Aby wziąć udział w Olimpiadzie za pomocą platformy internetowej należy zapewnić uczestnikom możliwość wypełnienia testów online przy użyciu najnowszych wersji przeglądarek internetowych.

W przypadku problemów z rejestracją, indywidualnych uzgodnień lub problemów z logowaniem podczas przystąpienia do testu prosimy o kontakt mailowy info@olimpiada.org.pl lub telefoniczny 505 699 461.