30 maja 2023
Chillery industrialne, czyli jak chłodzić duże powierzchnie

Chillery industrialne, czyli jak chłodzić duże powierzchnie

Myślałeś kiedyś jak przedsiębiorstwa utrzymują niską temperaturę na dużych powierzchniach? W jaki sposób chłodzone są hotele, obiekty sportowe, magazyny spożywcze czy farmaceutyczne? Wytwarzanie artykułów spożywczych i medykamentów wymaga respektowania dokładnie wskazanych norm związanych z właściwą temperaturą. Do ich wyrobu konieczne są odpowiednie instalacje chłodnicze, które umożliwiają przeprowadzenie procesu w prawidłowy sposób. W związku z tym, dobrze zaznajomić się z tym, czym są chillery przemysłowe, gdzie znajdują zastosowanie i w jaki sposób działają.

Do czego są wykorzystywane chillery industrialne?

Chiller industrialny jest to narzędzie stosowane do kontroli nad cieczami w układach scentralizowanej klimatyzacji. Chiller jest podzespołem, którego rolą jest kontrola temperatury wody. Właściwie schłodzona woda jest przepompowywana do wymiennika cieplnego, w którym dalej bierze udział w procesie chłodzenia powietrza albo wody. Tradycyjne agregaty chłodnicze generują duże zużycie energii elektrycznej i nie są zbyt przyjazne dla klimatu.

Chillery bazujące na wodzie lodowej są rozwiązaniem o wiele bardziej {ekologiczne(ym)|przyjazne(ym) dla środowiska. Co więcej chiller jest urządzeniem stabilnym, odpornym na wszelkie awarie.

W odróżnieniu od klasycznych instalacji chłodzących, chiller jest napędzany chłodną wodą. Cała konstrukcja złożona(y) jest z dużej ilości pomp i zaworów. Dzięki zastosowaniu agregatów wody lodowej, ciepło odprowadzane jest z cieczy i transportowane do zainstalowanych obok wentylatorach wymienników ciepła. Konwertery dzięki temu są schładzane przez chłodnice(om) i skraplacze(om). Podczas procesu wymiany ciepła, woda lodowa zmienia swój stan chemiczny w gazowy i dalsze chłodzenie jest możliwe dzięki powstającej parze wodnej. Ciecz ma lepsze atrybuty termodynamiczne, co pozwala to wykorzystać jej walory i zmarginalizować jej wady. Przy rozległych powierzchni(ach), które trzeba schładzać lub klimatyzować, ciecz lodowa jako element chłodzący sprawdza się bardzo dobrze. Jest w pełni bezpieczna, efektywna i ekonomiczna. 

W jakich branżach znajdują zastosowanie chillery przemysłowe?

Przez wzgląd na funkcjonalność, chillery stosuje się do klimatyzowania wnętrz, towarów, zespołów urządzeń i różnych mechanizmów przemysłowych. Z przedstawianej technologii korzysta się w wielu, różnych dziedzinach gospodarki. Są one wykorzystywane zarówno przy produkcji określonych dóbr, jak również w procesie ich przechowywania. Również podmioty takie jak m.in. kompleksy hotelowe, budynki o zastosowaniu biurowym czy szpitale korzystają z chillerów. Z powodu tego, że są to podzespoły umożliwiające centralizację systemu chłodniczego wielu pomieszczeń bądź obiektów przy użyciu tylko jednego agregatu, ich wykorzystywanie zdobywa coraz więcej miłośników. 

Istnieją też takie branże, których prawidłowe działanie uzależnione jest od właściwie pracującego systemu chłodniczego. Są to m.in.

  • Producenci tworzyw syntetycznych – produkowane towary potrzebują odpowiednich warunków termicznych, aby nie dopuszczać do powstawania wad produkcyjnych i awarii urządzeń produkcyjnych.
  • Przemysł metalurgiczny – maszyny stosowane w tym sektorze bardzo szybko zwiększają swoją temperaturę ze względu na stałe działanie na dużych obrotach. Aby utrzymać stałą wydajność podczas całego procesu obróbki metali, niezbędna jest instalacja agregatu chłodniczego.
  • Sektor spożywczy – tak produkcja, jak i przechowywanie towarów spożywczych wymaga odpowiednich warunków termicznych. W przeciwnym wypadku, może dochodzić do psucia się towaru. Żeby proces mógł przebiegać sprawnie i bez problemów, firmy produkcyjne oraz logistyczne muszą być wyposażone w odpowiednie narzędzia chłodnicze.
  • Sektor leków – podobnie jak w przypadku branży spożywczej, produkcja i przechowywanie leków bezsprzecznie łączy się z określonymi regulacjami temperaturowymi. W przypadku braku właściwego wyposażenia do chłodzenia, produkcja i zgodne z normami przechowywanie leków staje się niemożliwe.

Proces wdrażania infrastruktury chłodniczej 

Prawidłowe działanie instalacji chłodzących wymaga(ją) odpowiedniego zaprojektowania i skonfigurowania wykorzystywanego chillera. Na rynku występują odpowiednie firmy zajmujące się tej dziedzinie. Wdrażanie rozwiązania należy rozpocząć od wywiadu – poznania wymagań klienta i środowiska w jakim funkcjonuje. Po rozpoznaniu pora na projektowanie rozwiązania i montaż przez wykwalifikowane(ych) pracowników. Gdy chiller, i wszystkie elementy konstrukcyjne są gotowe, poddaje się je audytowi. Jeśli wymienione aktywności zakończą się pozytywnie można uruchomić instalację chłodniczą.