17 kwietnia 2021
Czym jest   dogładzanie długoskokowe?

Czym jest dogładzanie długoskokowe?

Honowanie jest jedną z metod , której zadaniem jest wygładzenie danej powierzchni. Stosuje się je w ostatecznej obróbce elementów wymagających dużej szczegółowości. W ten sposób wykańcza się najczęściej otwory o okrężnym przekroju lub powierzchnie zewnętrzne produktów obrotowych walcowych lub stożkowych. Honować można też powierzchnie płaskie oraz część rodzajów uzębień .

Atutem gładzenia jest wysoka dokładność wymiarowa oraz niska klasa chropowatości. Wygładzać można zarówno niewielkie , jak i duże elementy.

Minimalna średnica to kilka milimetrów, a maksymalna sięga blisko 1m . Element może mieć długość od jednego centymetra do około 20 m . Należy pamiętać, że ostateczny efekt gładzenia będzie ściśle uzależniony od:

• materiału pilników ściernych,

• kąta nachylenia przycinanych śladów,

• rodzaju cieczy służącej do smarowania oraz chłodzenia,

• nacisku powierzchniowego.

Narzędziem, które wykorzystywane jest do honowania jest gładzik, a więc głowica , na której obwodzie umieszczone są pilniki ścierne. Ścieranie odbywa się poprzez wykonywanie ruchów obrotowych oraz posuwisto-zwrotnych.

Wśród atutów honowania wylicza się głównie: dużą dokładność , która umożliwia dokładne spasowywanie się elementów, co znacznie zmniejsza ich zużywanie się, ale też dłuższą żywotność detali, co jest spowodowane niskim naciskiem na tworzywo.