30 maja 2023
Czym jest dogładzanie długoskokowe?

Czym jest dogładzanie długoskokowe?

Honowanie jest jedną z metod, której zadaniem jest wygładzenie danej powierzchni. Stosuje się je w ostatecznej obróbce elementów wymagających dużej szczegółowości. W ten sposób wykańcza się najczęściej otwory o okrężnym przekroju lub powierzchnie zewnętrzne produktów obrotowych walcowych lub stożkowych. Honować można też powierzchnie płaskie oraz część rodzajów uzębień.

Atutem gładzenia jest wysoka dokładność wymiarowa oraz niska klasa chropowatości. Wygładzać można zarówno niewielkie , jak i duże elementy.

Minimalna średnica to kilka milimetrów, a maksymalna sięga blisko 1m . Element może mieć długość od jednego centymetra do około 20 m . Należy pamiętać, że ostateczny efekt gładzenia będzie ściśle uzależniony od:

• materiału pilników ściernych,

• kąta nachylenia przycinanych śladów,

• rodzaju cieczy służącej do smarowania oraz chłodzenia,

• nacisku powierzchniowego.

Narzędziem, które wykorzystywane jest do honowania jest gładzik, a więc głowica , na której obwodzie umieszczone są pilniki ścierne. Ścieranie odbywa się poprzez wykonywanie ruchów obrotowych oraz posuwisto-zwrotnych.

Wśród atutów honowania wylicza się głównie: dużą dokładność , która umożliwia dokładne spasowywanie się elementów, co znacznie zmniejsza ich zużywanie się, ale też dłuższą żywotność detali, co jest spowodowane niskim naciskiem na tworzywo.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie firmy Masz-ZAP.