30 maja 2023
Instalacja konstrukcji ze stali – jak przebiega?

Instalacja konstrukcji ze stali – jak przebiega?

Konstrukcje ze stali stają się coraz bardziej popularne. Ich niewątpliwą zaletą jest stosunkowo niski koszt w stosunku do tradycyjnego budownictwa. Taka stalowa konstrukcja bez wątpienia jest także wyjątkowo odporna i szybko się ją stawia. Konstrukcje powstałe w ten sposób projektuje się indywidualnie na zamówienie. Ich wygląd zależna jest od przeznaczenia, oraz od wymagań inwestora. Jest to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców potrzebujących rozległych hali magazynowych w krótkim czasie. Taką konstrukcję można bez problemu rozbudować w zależności od potrzeb. Konstrukcje stalowe są idealnym rozwiązaniem skierowanym zwłaszcza dla przemysłu. Ich uniwersalność umożliwia znalezienie rozwiązań niemal w każdej branży. Przedsiębiorca, mający wątpliwości co do tego typu konstrukcji może skonsultować się z wykonawcą w celu dokładnego omówienia projektu i jego rozwiązań. 

Projektowanie konstrukcji ze stali

Tak jak w przypadku tradycyjnego budownictwa, tak i planując postawienie stalowej konstrukcji należy sporządzić odpowiedni projekt. Montażem takiej hali zajmują się od początku do końca specjalne firmy. Projektanci przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z klientem na temat jego potrzeb, opracowują indywidualny  projekt. Z pewnością taki projekt powstaje z uwzględnieniem charakterystyki branży. Inne konstrukcje projektowane są dla rolnictwa, inne z kolei dla hal produkcyjnych. Wykonawca potrzebuje także informacji o tym, czy dana konstrukcja ma być np. tylko dla produkcji, czy inwestor potrzebuje w niej część dla administracji. Ważne jest również, aby rozważyć to, czy dana konstrukcja ma być kiedyś powiększana. Po dostarczeniu specjalistom dokładnych wytycznych, przystępują do pisania projektu, który składa się z:

  • części opisowej – w niej znajdują się dane na temat fizycznych cech konstrukcji, materiałów z jakich będzie stworzona, a także wszelkiego rodzaju obciążeń,
  • części wykonawczej – można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju instruktaż montażu hali. Opisane są w nim wszystkie etapy budowy, z uwzględnieniem kolejności łączenia części. 

Oczywiście taki projekt posiada również wszelkie informacje na temat kosztów postawienia takiej konstrukcji, oraz rysunki wizualizujące obiekt. Po zakończonym etapie projektowania, można przejść do kolejnego, czyli zdobycia niezbędnych pozwoleń. 

Jakie pozwolenia wymagane są przy montażu konstrukcji ze stali?

Jeśli chodzi o budowę konstrukcji stalowych, również w przypadku wymaganych pozwoleń nie różni się od standardowego budownictwa. Prace konstrukcyjne można zacząć dopiero po otrzymaniu wymaganych dokumentów. Bez wątpienia najważniejszym dokumentem, bez którego taka konstrukcja nie będzie mogła powstać, jest pozwolenie na budowę wydane przez właściwy urząd. Rozpoczęcie instalacji trzeba zgłosić do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Po otrzymaniu zgody na budowę, należy wyznaczyć kierownika budowy. Zgodnie z prawem budowlanym, taki specjalista ma niezbywalne obowiązki, które obejmują przede wszystkim: przejęcie nadzoru nad placem budowy, zapewnienie bezpieczeństwa, odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji, oraz wykonywanie zadań opisanych w dzienniku budowy. 

Montaż konstrukcji stalowych – jak przygotować teren?

Po zebraniu wymaganej dokumentacji można przystąpić do prac fizycznych. Z pewnością przed instalacją takiej hali wymagane jest odpowiednie przygotowanie terenu. Aby cała konstrukcja była stabilna i trwała, wykonawca musi zadbać o dokładne wyrównanie terenu. Jeśli wymaga tego obszar budowy trzeba wykonać odwodnienie czy ewentualną wymianę gruntu. Po starannym ukończeniu tych prac można przejść do wylania trwałych i solidnych fundamentów. 

Montaż konstrukcji stalowych

Instalacja konstrukcji ze stali składa się z kilku kluczowych etapów, czyli tzw. kamieni milowych. Niewątpliwie takim kamieniem jest wznoszenie elementów nośnych, które nadają kształt budowli. Konstrukcja takiej hali może być całkowicie stalowa, lub żelbetowo – murowa. Właściwe wzniesienie takiej konstrukcji ma zasadnicze znaczenie dla dalszego elementu, czyli montażu dachu. Aby można było przejść do tego etapu, cały szkielet musi być stabilny i dobrze zmontowany. W tego typu obiektach dach najczęściej zrobiony jest z blach falistych lub trapezowych. W projekcie zawarta jest także informacja o sposobie odprowadzania wody z dachu. Może to być drogą grawitacyjną, albo podciśnieniową. 

Instalacja ścian w konstrukcjach ze stali

Następnym etapem wznoszenia hali jest montaż ścian. Mogą być one zarówno izolowane, jak i wykonane z blach trapezowych. Bez wątpienia zależne jest to od wymagań inwestora i przeznaczenia takiego obiektu. Po wybudowaniu ścian można przystąpić do tzw. stolarki, czyli montażu drzwi, okien, doków załadunkowych, oraz wylania posadzki. Nie można także zapomnieć o doprowadzeniu wody, kanalizacji, prądu czy ogrzewania. Także tutaj wszelkie instalacje branżowe zależne są od przeznaczenia hali i wymagań przedsiębiorcy. 

Konstrukcje ze stali – etap wykończeniowy

Bez wątpienia ważnym momentem jest etap końcowy, czyli prace wykończeniowe. Po wzniesieniu całej konstrukcji, doprowadzeniu instalacji branżowych, można przystąpić do jej wykończenia, czyli malowania ścian, kładzenia podłóg, zagospodarowani terenu wokół czyli ogrodzenie, parkingi, drogi. Również na tym etapie zakres prac zależny jest od wymagań inwestora. Powstanie takiej konstrukcji stalowej jest procesem składającym się z wielu etapów. Istotne, aby cały proces był dobrze zaplanowany, wtedy będzie szybko przebiegał. Wybudowanie takiej stalowej konstrukcji jest o wiele szybsze, niż wybudowanie tradycyjnego budynku, a także znacznie tańsze. Warto pamiętać, że jeśli przedsiębiorca planuje rozwój swojej działalności taką halę można bez problemów powiększyć. Oczywiście powinno to być umieszczone w projekcie.