30 maja 2023
Jak przebiega egzamin na prawo jazdy?

Jak przebiega egzamin na prawo jazdy?

Przed przystąpieniem do egzaminu szkoła jazdy to miejsce w które musisz się udać. Nauka jazdy Gdańsk, Kraków, Warszawa – to tylko jedne z miast gdzie gdzie zdasz egzamin.

O tym pamiętaj jeszcze przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy

Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy należy zdobyć PKK. Co to jest? To unikalny numer, który nadawany jest wszystkim, którzy starają się zdobyć prawo jazdy. Jak można go zdobyć? Należy pójść do właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania urzędu. Uzyskanie PKK jest bezpłatne. Następnie musisz udać się na badania lekarskie, za które zapłacisz około 200 złotych.

Egzamin na prawo jazdy – ile trzeba za niego zapłacić?

Koszt egzaminu na prawo jazdy zależy od kategorii. Niemniej jednak koszt egzaminu teoretycznego jest jednolita, czyli trzydzieści złotych. Z kolei za część praktyczną trzeba zapłacić:

– 140 zł za kategorie AM i B;

– 170 złotych za kategorie B1, C1, D1 i T;

– 180 złotych za kategorie A, A1 i A2;

– 200 zł za kategorie C, D i B+E;

– 245 zł za kategorie C+E, C1+E, D+E, D1+E.

Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Egzamin teoretycznyi odbywa się w sali z komputerami. Każdy zdający ma indywidualne stanowisko. Egzamin ma formę testową i składa się z 32 pytań. Są one tak punktowane:

– 10 pytań za 3 punkty o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa na drodze,

– 6 pytań za 2 punkty o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 4 pytania za 1 punkt o niezbyt wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 6 pytań za 3 punkty o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa na drodze,

– 4 pytania za 2 punkty które mają średnie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 2 pytania za 1 punkt o o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Aby zaliczyć egzamin praktyczny musisz zdobyć minimum 68 punktów na 74 możliwych.

Jak wygląda egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Praktyka składa się z dwóch etapów – pierwszy przeprowadzany jest na placu manewrowym, drugi natomiast na drogach publicznych. Podchodzący do egzaminu powinien sprawdzić stan techniczny pojazdu, następnie przygotować się do jazdy poprzez między innymi ustawienie fotela, zagłówka, lusterek, zapięcie pasów bezpieczeństwa. Potem podchodzący do egzaminu musi wykonać zadania na placu manewrowym, a następnie wyjeżdża na drogę miejską. Minimalny czas trwania egzaminu to 40 minut, niemniej jednak egzaminator może go skończyć po 25 minutach. Po pozytywnym egzaminie otrzymasz arkusz jego przebiegu. Nie ma jednak obowiązku go nigdzie znosić. Egzaminator sam wprowadza potrzebne dane do systemu teleinformatycznego, co uzupełnia profil PKK egzaminującego. Dane przekazywane są w sposób automatyczny do właściwego wydziału komunikacji.