30 maja 2023
Jesteś rolnikiem?Sprawdź jakiego ubezpieczenia potrzebujesz

Jesteś rolnikiem?Sprawdź jakiego ubezpieczenia potrzebujesz

Rolnictwo pewien czas temu wskoczyło na całkowicie inny poziom. Obecnie nie kojarzy się z mozolną pracą ręczną. Aktualnie jest to bardzo zmechanizowany(a) odłam przemysłu. Za pilnowanie inwentarza odpowiadają systemy teleinformatyczne.

Rolnicy używają również dronów, a maszyny rolnicze zadziwiają swoim zaawansowaniem technicznym. Wszystko to aby zmaksymalizować liczbę pozyskiwanych z natury dóbr. Trzeba przy tym być świadomym, że nawet niewielkie gospodarstwa rolne to wielki kapitał. Dobrze go zabezpieczyć przed wszelkimi możliwymi stratami. Najlepszą formą zabezpieczenia majątku jest ubezpieczenie. Jakie są rodzaje ubezpieczeń rolniczych? Które i kiedy wybrać?

Czym się cechuje ubezpieczenie rolnicze OC?

Każday osoba w chwili nabycia gospodarstwa rolnego według definicji staje się rolnikiem. Łączy się z tym między innymi potrzeba wyrobienia ubezpieczenia OC. Warto wiedzieć, że jest to konieczne nawet jeśli na obszarze gospodarstwa nie prowadzi się żadnych upraw czy hodowli zwierząt. Każde gospodarstwo rolne, którego powierzchnia jest wyższa niż 1 hektar podlega opodatkowaniu.

Jest to podstawowe ubezpieczenie rolnicze, które swoim zakresem obejmuje szereg kwestii. Obejmuje przykładowo szkody wywołane pogodą czy schorzenia zwierząt. Ubezpieczenie OC dla gospodarstw rolnych pozwala zachować spokój w obliczu ujemnego wpływu zimy na obszar rolniczy, ale także w przypadku zepsucia się bądź kradzieży maszyn rolniczych(ego).

Więc, mimo, że ubezpieczenie to jest wymagane warto zobaczyć w nim pozytywy. Na skuteczność działań rolniczych ma wpływ dużo czynników zewnętrznych. Ciężko jest zapanować nad pogodą czy chorobami zwierząt. Poprzez ubezpieczenia rolnicze można przynajmniej niwelować potencjalne straty.

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy też wszystkie budynki stojące na terytorium gospodarstwa rolnego. Dotyczy to również o budynkach mieszkalnych. Ważna sprawa – konieczność ta pojawia się w chwili pokrycia budynku dachem. Ubezpieczenie budynków zapewnia stuprocentowe odszkodowanie strat będących konsekwencją nieprzewidzianych zdarzeń.

Tego rodzaju ubezpieczenie chroni rolnika od następstw sytuacji takich jak uderzenie pioruna, śnieg czy intensywny deszcz. To szczególnie istotne w obliczu zmieniającej się pogody. Dziś ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz bardziej powszechne. Wobec tego tym bardziej warto przypilnować aby nic nagłego nas nie zszokowało.

Ubezpieczenia rolnicze, a ubezpieczenie maszyn rolniczych

Jak zauważono na początku artykułu rolnictwo w ostatnim czasie podlegało mechanizacji(ę). Dziś, szczególnie w większych gospodarstwach ważną rolę pełnią maszyny. Nieporównywalnie wzmacniają moce przerobowe danych gospodarstw. Ale, jak to pojazdy mechaniczne – od czasu do czasu ulegają one awariom. Ciągniki, kombajny, siewniki i wiele innych maszyn – wszystko to musi być pielęgnowane by długo służyło.

Oczywiście, warto też rozważyć ubezpieczenie(u) maszyn wspierających funkcjonowanie gospodarstwa.
Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą z odpowiedzią potrzebom rolników. Agrocasco to odpowiednik ubezpieczenia cywilnego OC. Celem takiej polisy jest ochrona maszyn rolniczych i zabezpieczenie ekonomiczne przed kryzysowymi chwilami. Można wskazać choćby na pożarach(y), huraganach(y) czy powodziach(ie). Ubezpieczenia rolnicze zabezpieczają także przed uszkodzeniami różnego rodzaju czy też kradzieżami i stratami inwentarza.

Niewątpliwie ubezpieczenie rolnicze powinno pozostać wymogiem dla właścicieli takich terenów.

Zbyt wiele różnych przypadków wpływa na gospodarstwa domowe by zaniedbać ten temat. Kwestią otwartą pozostaje szerokość pakietu i wysokość składek ubezpieczeniowych. Przed podpisaniem porozumienia należy przeanalizować cały swój dorobek i skonsultować stan posiadania z agentem ubezpieczeniowym. Pozwoli to zoptymalizować ofertę i skroić ją specjalnie pod cele konkretnej osoby.