28 stycznia 2023
Kiedy potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę?

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę?

Jeśli planujesz zlikwidować budynek ze swojego terenu to za każdym razem musisz poinformować o tym Urząd Miasta albo Starostwo Powiatowe. Mimo wszystko nie zawsze musimy czekać na pozwolenie, zdarzają się momenty kiedy wystarczające jest zaniesienie zawiadomienia. W jakich sytuacjach niezbędne jest czekanie na pozwolenie, a kiedy możemy złożyć zawiadomienie w województwie Lubelskim i zacząć działać? Jakie wnioski są nam do tego potrzebne i w jakim miejscu je złożyć?

Źródło: Recyling-Zamość – rozbiórki

Rozbiórka budynku bez pozwolenia – kiedy jest to możliwe?

Jeśli budynek, który chcemy wyburzyć nie jest zamieszczony na liście zabytków i nie został objęty ochroną konserwatora, ma mniej niż 8 m wysokości oraz umiejscowiony jest od granicy działki nie bliżej niż połowa jego wysokości, to nie musimy posiadać pozwolenia na wyburzenie. Wystarczające jest wtedy, aby do właściwego Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego doręczyć zawiadomienie o rozbiórce. 

Pozwolenia na rozbiórkę nie potrzebują też obiekty, które nie potrzebowały pozwolenia na budowę. Są to na przykład tymczasowe hale stalowe. Wtedy wystarczające jest złożenie odpowiedniego wniosku i po miesiącu możliwe jest rozpoczęcie rozbiórki.

Kiedy musisz uzyskać pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenie na rozbiórkę jest konieczne kiedy chcesz wyburzyć większe budynki, lub te, które są chronione przez prawo oraz konserwatora. W zasadzie mowa o wyburzeniu obiektów budowlanych, które uznane są za zabytek, są wyższe niż 8 m oraz tych, które usytuowane są o dystansie mniejszym niż połowa wysokości obiektu. Na dodatek obowiązek ten mają właściciele budynków, których rozbiórka mogłaby negatywnie wpłynąć na stan wody czy ogólnego stanu środowiska. Może też być tak, że są dodane na Listę Skarbów Dziedzictwa, są zbudowane w parku kulturowym albo są pomnikiem historii – w takich sytuacjach pozwolenie również jest potrzebne.

Powinno się także wiedzieć, że jeżeli mamy w planach wyburzyć budynek, a kolejno w jego miejscu wybudować nowy to można jednocześnie dostarczyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę i o budowę obiektu budowlanego.

Co należy zanieść wraz z wnioskiem o rozbiórkę

Niezmiernie ważną rzeczą jest to, że pozwolenie na rozbiórkę musisz dostać jeszcze przed rozpoczęciem wyburzania. Urząd nie rozpatrzy wniosku o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli już ją zacząłeś. Dokumenty można złożyć w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie dzielnicowym m.st. Warszawy oraz w Urzędzie miasta na prawach powiatu. W dodatku od 1 lipca 2021 roku wniosek można złożyć online.

Do pisma o pozwolenie na rozbiórkę należy załączyć zgodę gospodarza obiektu, szkic umieszczenia obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Jeśli jest taka potrzeba to konieczny jest również projekt rozbiórki budynku, a w przypadku rozbiórki zabytków, trzeba dołączyć decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego budynku ze spisu zabytków.

Jeśli nie umiemy zabrać się za roboty rozbiórkowe to warto wynająć do tego grupę specjalistów. W Lublinie i Rzeszowie bez wątpienia wyszukasz odpowiednią firmę, która będzie miała wszystkie niezbędne maszyny do rozbiórki obiektu budowlanego.