21 marca 2023
Najczęstsze pytania o szkolenia BHP

Najczęstsze pytania o szkolenia BHP

Niezwykle istotnym zadaniem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia swoich pracowników. Warunki pracy powinny być bezpieczne i higieniczne. Żeby pracownicy byli w pełni bezpieczni niezbędne jest organizowanie szkoleń BHP, co także jest obowiązkiem pracodawcy. To, jak często i jak muszą wyglądać takie szkolenia bhp zależy od stanowiska pracy. Jasne jest, że poziom zagrożenia inny jest na stanowisku księgowej, a inny dla robotnika zatrudnionego na budowie. Takie kursy są również organizowane zaraz po zatrudnieniu nowego pracownika do pracy, który bezwzględnie musi przestrzegać zasad BHP, aby bezproblemowo wykonywać swoje obowiązki. Kto jeszcze ma obowiązek zaliczenia takich szkoleń? Czy studenci na praktykach również muszą w nim brać udział? Kto organizuje takie kursy i ile one trwają? 

Kto ma obowiązek odbyć kurs BHP?

Zgodnie z polskim prawem, każdy niedawno zatrudniony pracownik podlega obowiązkowi zaliczenia kursu BHP. Odstępstwem od reguły jest sytuacja, kiedy ten pracownik pracował wcześniej na takim samym stanowisku u danego pracodawcy. Z wymogu tego nie są zwolnieni również studenci, którzy odbywają praktyki, ani uczniowie szkół zawodowych. Poza szkoleniami wstępnymi są również szkolenia cykliczne. Ich częstotliwość a także czas trwania tych kursów zależy w dużej mierze od rodzaju zajmowanego stanowiska. Zgodnie z tą zasadą najczęściej, bo raz w roku taki kurs muszą zaliczyć robotnicy, którzy wykonują prace wyjątkowo niebezpieczne. Najkrótszy czas takiego szkolenia wynosi 360 minut. Z drugiej strony pracownicy administracyjno – biurowi są zwolnieni z tego obowiązku i odbywają oni tylko szkolenie wstępne.

Czy szkolenie BHP obejmuje również pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie?

Zgodnie z polskim prawem pracodawca nie ma obowiązku sfinansowania szkoleń BHP dla osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną. Nie mniej jednak ma on obowiązek zapewnić osobie zatrudnionej bezpiecznych warunków pracy. Można uznać, że pracodawca musi takie szkolenie zorganizować, ale nie ma obowiązku jego sfinansowania. W tym przypadku może porozumieć się z pracownikiem, aby to on pokrył koszty.

Kto powinien przeprowadzić szkolenie BHP?

Przepisy mówią, że wstępne szkolenie BHP może przeprowadzić pracodawca, pracownik przez niego wytypowany pracujący na podobnym stanowisku, pracownik BHP albo zewnętrzna firma specjalizująca się w organizowaniu tego typu szkoleń. Istotne jest żeby to była osoba wykwalifikowana z odpowiednim poziomem wiedzy. Trzeba wspomnieć, że zarówno kurs wstępny, jak i szkolenie okresowe powinny zakończyć się egzaminem którego celem jest sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy. Takie firmy można znaleźć m.in. w Bydgoszczy, oraz w okolicznych miejscowościach  jak Żnin, Wągrowiec czy Nakło.

Kiedy osobę zatrudnioną obowiązują badania lekarskie?

Pracodawca nie może zgodzić się na rozpoczęcie pracy przez pracownika, który nie posiada wstępnych badań lekarskich. Z tego powodu pracownik przed przejęciem obowiązków do obowiązków musi udać się do lekarza medycyny pracy aby przeprowadzić odpowiednie badania. Istotne jest, żeby takie badania powtórzyć przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Okres obowiązywania badań wyznacza lekarz medycyny pracy.  

Poziom ryzyka zawodowego – kto ocenia? 

Kodeks Pracy nakłada obowiązek oceny ryzyka zawodowego bezpośrednio na pracodawcę. Jednakże nie zawsze potrafi to zrobić, może w tym celu zatrudnić zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę w usługach BHP. Taką ocenę ryzyka może wykonać także lekarz, który zajmuje się profilaktyką w danym zakładzie pracy.

Co robić kiedy już wystąpi wypadek? 

Bez wątpienia wówczas w pierwszej kolejności należy pomóc osobie poszkodowanej, a następnie zabezpieczyć miejsce wypadku i powołać zespół powypadkowy. Inaczej wygląda sytuacja kiedy mamy do czynienia z wypadkami ciężkimi, śmiertelnymi lub zbiorowymi. Wówczas dodatkowo należy wezwać Państwową Inspekcję Pracy, oraz prokuraturę. Jeśli w zakładzie pracy doszło do niebezpiecznego zatrucia trzeba koniecznie zawiadomić także Państwową Inspekcję Sanitarną.