30 maja 2023
Prawodawstwo po naszej stronie

Prawodawstwo po naszej stronie

Nie można w żaden sposób zaprzeczyć, że praworządność jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania społeczeństwa nie tylko naszego państwa, lecz także wielu innych. Zjawisko to zapewnia wysoki komfort życia dla obywateli, którzy mają gwarancję tego, że wszelkie konflikty zostaną rozwiązane sprawiedliwie, kryminaliści należycie osądzani, a na decyzje sędziów nikt nie będzie miał zgubnego wpływu. Oczywiście warto zdawać sobie sprawę z tego, że nie są to jedyne cechy szczególne praworządności – jest ich znacznie więcej. W obecnych czasach jest to zagadnienie, które bez wątpienia trzeba intensywnie poruszać. Bez praworządności bowiem nasze społeczeństwo nie funkcjonowałoby przesadnie dobrze – jest to swoisty fundament, na którym budujemy nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz poczucie bezpieczeństwa. Z tego względu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić do zapoznania się z krótkim wywodem na temat poszczególnych aspektów praworządności.

Wolne media

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że praworządność nie wiąże się tylko i wyłącznie ze skutecznym działaniem organów sądowniczych, ale również trzeba zwrócić uwagę na różnego typu kwestie czysto społeczne. Pośród nich wyszczególnić trzeba bez najmniejszej wątpliwości wolność mediów, które muszą funkcjonować sprawnie, cechować się niezależnością i nie mogą być w jakikolwiek sposób ograniczane czy cenzurowane przez państwo ani inne czynniki. Dzięki temu obywatele mają gwarancję korzystania z informacji z różnych źródeł, opinii oraz reportaży tworzonych przez niezależnych publicystów i dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale również w znacznie szerszym ujęciu właśnie praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, mamy do czynienia ze zjawiskiem niezwykle przykrym i zgubnym, który godzi w praworządność, na jaką zasługują wszyscy obywatele.

Wolność zgromadzeń

Kolejnym niewątpliwie kluczowym czynnikiem praworządności jest wolność do organizacji różnego typu protestów, marszów czy też innego rodzaju form poparcia lub sprzeciwu różnorakim zjawiskom, z reguły powiązanych z tym, w jaki sposób działa obecna władza. Niewyobrażalnie ważne jest to, aby obywatele mieli prawo nie tylko jeśli chodzi o wyrażanie swoich opinii, ale również manifestowania ich, niezależnie od tego, z czym się zgadzają lub nie – jest to potężny filar zarówno praworządności, jak i demokracji.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Żeby obywatele mogli cieszyć się pełnią swoich praw oraz mieli możliwość dokonywania pewnych urzędowych czynności, niezbędne są należycie funkcjonujące urzędy. Wszyscy obywatele mają do czynienia z takimi właśnie instytucjami i regularnie pojawiają się pewne sprawy, które należy w takowych rozwiązać – korupcja wśród urzędników jest zatem niedopuszczalna i żaden organ władzy nie może w jakimkolwiek stopniu wpływać na ich pracę.

Równość względem prawa

Jeśli chodzi o sprawy karne czy cywilne, nikt nie może być “lepszy”. Wszyscy członkowie naszego społeczeństwa powinni przestrzegać tych samych zasad, ponosić taką samą odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Nie może być sytuacji, w której istnieją równi i równiejsi w kwestii prawa – jest to wtedy znaczna skaza na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że każdy z nas zasługuje na sprawiedliwy proces i odpowiedniego prawnika, niezależnie od tego, w jakiej sprawie toczy się postępowanie. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy również pokusić się o zatrudnienie zaufanego fachowca w tej dziedzinie. Na prawników również państwo nie może pod żadnym pozorem mieć wpływu, gdyż znacznie gryzie się to z ideą praworządności.

Wolne wybory

Podejmowanie decyzji o rządzącej nami władzy jest jedną z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Bez wolnych wyborów nie można stwierdzić, że żyjemy w wolnym kraju, jeśli ten jest zadeklarowany jako państwo demokratyczne – mowa między innymi o Polsce. Bez wątpienia każdy prawnik to stwierdzi. W obecnych czasach ciężko zwizualizować sobie komfortowe życie w państwie, w którym władza nie jest wybierana za pośrednictwem wolnych wyborów – spójrzmy chociażby za nasze wschodnie granice i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Walczmy o praworządność

Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność to jeden z najbardziej kluczowych elementów funkcjonowania każdego państwa. W związku z tym należy dbać o swoje prawa i domagać się praworządności w każdy możliwy sposób.

Bibliografia:

  1. adwokat-topczewska.pl