30 maja 2023
WÓZKI WIDŁOWE – CO TRZEBA O NICH WIEDZIEĆ

WÓZKI WIDŁOWE – CO TRZEBA O NICH WIEDZIEĆ

Branża transportu i logistyki regularnie się rozrasta. Jest to pokłosie kilkoma czynnikami – rozwojem technologicznym, zmianami w spojrzeniu konsumenckich czy pandemią. Skutkiem owego rozwoju jest zapotrzebowanie na coraz rozleglejszą przestrzeni magazynowej. Produkty muszą być magazynowane w konkretnych warunkach. Aby ułatwić ich transport w rejonie hal wykorzystuje się wózki widłowe. Zastosowanie wózków widłowych to jedna z wyników rozwoju całej branży. Do czego właściwie stosuje się popularnych “widlaków”?

Zastosowanie wózków widłowych

Wózki widłowe to urządzeniami mechanicznymi zasilanymi silnikiem. Bazową ich cechą jest transport produktów na małych odległościach. Przeważnie towary transportowane są na obszarze magazynu zamkniętego bądź na świeżym powietrzu, albo na obszarach budowy. Wózki widłowe służą do przewozu towarów o dużej wadze. Asortyment często składowany jest na paletach, co usprawnia transport. Stać je do gromadzić palet na sporych wysokościach. Potrafią także gromadzić palety w blokach i transportować towary niewymiarowe, które nie wchodzą się na paletach. 

Do kierowania wózkiem widłowym, zgodnie z normami, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Ponadto wszystkie pojazdy powinny być odpowiednio przystosowane i wyposażone w sygnały dźwiękowe i świetlne. Daje możliwość to zadbać maksimum bezpieczeństwo zarówno kierującego pojazdu, jak i ludzi znajdujących się w pobliżu. 

Szereg zastosowań wózków widłowych powoduje mnogością ich typów. Różne typy wózków widłowych dostosowane są do konkretnych wymagań operatorów i warunków w jakich mają być stosowane. Biorąc pod uwagę cechy transportowe, wyróżnić możemy wózki naładowne, podnośnikowe, boczne, skrętne i tradycyjne. Każdy z nich wykorzystywany jest w określonych okolicznościach. W celu optymalizacji powierzchni magazynowej przeważnie wybiera się reachtrucki, z możliwością wysokiego składowania.

Jakie rodzaje napędu występują w wózkach widłowych?

Ważnym parametrem według, którego można dokonać podziału wózków widłowych jest rodzaj ich napędu. Właściwy typ napędu wpływa na to jak wykorzystywany będzie pojazd. Są kilka rodzaje rozwiązań technicznych:

Wózki widłowe o zasilaniu spalinowym – zasilane benzyną – najbardziej pasują się na obszarach budowy, w miejscach gdzie warunki są trudne, a przenoszony towar jest ciężki, często wielkogabarytowy. Wyróżnia je się dużą mocą i odporność. Przez wzgląd na emitowane spaliny mogą być wykorzystywane tylko na otwartych przestrzeniach.

Wózki widłowe napędzane bateriami – zasilane prądem, są wyposażone w baterie. Używane są się głównie w zamkniętych terenach – halach, magazynach. Cechuje je zwrotność i precyzja. Przystosowane są do ruchu po wąskich przestrzeniach. Ich plusem jest fakt, że są bezemisyjne.

Wózki widłowe z napędem gazowym – używają z gazu LPG, który jesti ich napęd. Instalacje gazowe instalowane w wózkach widłowych są czystym i dosyć bezpiecznym rodzajem napędu. Ponadto nie są kosztochłonne. Gwarantują szybkie przemieszczania się pojazdu i dobrze wykonaną realizację założonych planów. Sprawdzają się praktycznie w każdych warunkach – korzysta się z nich zarówno w przestrzeniach otwartych, a także zamkniętych. 

Impco – wiodący współproducent instalacji LPG dla wózków widłowych 

Jednym z najlepszych producentów instalacji gazowych i części zamiennych do wspomnianych jest firma z USA IMPCO.

Firma IMPCO Technologies przez ponad pięć dekad stała się światowym liderem produkcji systemów paliwowych bazujących o gaz. Dostarcza ona elementy znajdujące swoje zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Jej wytwory jest alternatywę dla spalinowych silników używanych na etapie produkcji i przewozu. Zmiana rodzaju napędu czyni, że koszty eksploatacji pojazdów są mniejsze. Wytwarzana energia dzięki odpowiednim filtrom i cechom gazu jest mniej emisyjna. Daje to korzyść tak dla dostawców, konsumentów, jak również dla środowiska. 

Przyroda jest tu ważne. W związku z zaostrzeniem polityki emisyjnej państw, politycy narzucają reguły dla różnych dziedzin przemysłu i gospodarki. Wykorzystanie czystych rozwiązań wyprodukowanych przez IMPCO ułatwia klientom sprostanie uchwalonym odgórnie normom dotyczącym emisji spalin.

Produkty IMPCO to szereg rozwiązań – od podstawowych części zamiennych do wysoce wyspecjalizowanych silników. 

Reduktory dostarczane przez IMPCO, powodujące za spadek ciśnienia gazu LPG i zmianę jego stanu z płynnego w gazowy, są o wiele mniejsze niż te stosowane w przypadku aut. IMPCO za pośrednictwem współpracujących dealerów oferuje również przepustnice i gaźniki, łączące w sobie cechy reduktora i mieszalnika. Elementy te odpowiadają za doprowadzenie rozruchu do silnika. Poza tym producent zapewnia mniejsze komponenty układów napędowych opartych na gazie. Zatem można w jego asortymencie znaleźć różnego typu węże, przyłącza, rurki, filtry.

Dekady w branży w trakcie IMPCO stało się wiodącym producentem w swoim branży sprawiają, że większość producentów wózków widłowych bazuje właśnie z ich rozwiązań. Składniki do instalacji gazowych IMPCO czynią produkty finalne jakimi są wózki widłowe lepszymi i podnoszą ich cenę.