30 maja 2023
Zagrożenia związane z działalnością rolniczą

Zagrożenia związane z działalnością rolniczą

Bycie rolnikiem nieprzerwanie wiąże się z potencjalnym ryzykiem. Wiele zależy tutaj od pogody i zmienności cen w systemie gospodarczym czy postępu technologii. W tekście odpowiadamy na pytania: Jakie są typy ryzyka i jak nim zarządzać? Czym są ubezpieczenia rolnicze i jakie są ich rodzaje.

Rodzaje zagrożeń w majątku rolnym

Jeśli masz swoje gospodarstwo należałoby zainwestować w ubezpieczenie dla rolników. Powodem jest to, iż farmy są obarczone ogromnym ryzykiem i niestabilnością. Wynika to z powodu zależności produkcji od czynników z zewnątrz, które na nie działają. Ryzyko w produkcji rolnej zależy w dużym stopniu od środowiska przyrodniczego z którym związana jest produkcja oraz z ekonomią podobnych gospodarstw. Ryzyko dzieli się ze względu na rodzaj działalności i z uwagi na źródło pochodzenia ryzyka.

Rodzaje ryzyka ze względu na typ aktywności

 1. powiązane z technologią – wiąże się z ciągłym postępem technologii, technicznym a także biologii;
 2. przyrodnicze – wpływają na to niekorzystne warunki klimatu, ulewy, przymrozki, susze oraz epidemie i szkodniki. Niemożliwym staje się przewidzenie dokładnej ilości produkcji i potencjalnych zniszczeń;
 3. związane z organizacją – powodem tego ryzyka jest planowanie, kontrola i organizowanie spraw w majątku rolnym i zmienne zachodzące w tym obszarze;
 4. ekonomiczne – żródłem są zmiany w proporcjach wydatków konsumpcyjnych ludności (np. niższe kwoty pieniędzy wydane na żywność) , niższe ceny produktów rolnych czy działanie różnych rodzajów gospodarki na rolnictwo;
 5. związane z produkcją – łączy elementy ryzyka przyrodniczego, technologicznego a także organizacyjnego;
 6. rynkowe – tyczy się wewnętrznych zmian ekonomicznych zasad produkcyjnych takich jak np. zmienność polityki rolniczej,straty rynków zbytu czy spadki cen.

Klasyfikacja ryzyka z uwagi na podłoże jego pochodzenia:

 • finansowe – tyczy się sposobu i sposobów finansowania transakcji gospodarczych przykładowo strata płynności finansowej, wzrosty stóp procentowych;
 • instytucjonalne – tyczy się zmiennych w polityce rolniczej krju;
 • produkcyjne – ryzyko dotyczące przyczyn strat w procesie produkcji takich jak np.zmiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne pośród zwierzyny;
 • osobowe – ma oddziaływanie na osobę prowadzącą gospodarstwo rolne dotyczy chorób i wypadków podczas pracy;
 • cenowe – tyczy się niepokoju powiązanego ze stosunkiem cen produktów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – połączenie ryzyka finansowego wraz produkcyjnym.

W jaki sposób rozporządzać ryzykiem w majątku rolnym

Istotny wpływ na opłacalność i efektywność produkcji rolnej ma zarządzanie w kryzysie. W pierwszej kolejności trzeba dokonać oceny ryzyka, dowiedzieć się czy warto go podjąć, czy w jego efekcie straty będą niewielkie czy też znaczne.

Dobrze aby było to warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem prac w gospodarstwie.

Zarządzanie ryzykiem to procedury wykonywane w celu chronienia gospodarstwa przed potencjalnym ryzykiem. Jedną z metod pomagających w tym zakresie jest przemyślana organizacjaprzykładowo istnieje zagrożenie suszy, można postarać się o odmiany roślin odpornych na takie czynniki albo zakupić specjalny system nawadniający.

Kolejną strategią może być użycie dywersyfikacji dochodów bądź dywersyfikacji rozplanowania produkcji. Czasem opłaca się przenieść ryzyko na rynek poprzez przykładowo kontraktacje. Podczas prowadzenia gospodarstwa rolnego nie można oczywiście zapomnieć o ubezpieczeniu rolniczym. Umożliwia wyrównywać straty w działalności rolnej.

Co to są ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolne są głównym z filarów zarządzania ryzykiem w gospodarstwie. Mają pozytywny wpływ na stabilizację a także systematyczny wzrost. Zmniejszają ryzyko działania, zachowują płynność finansową i utrzymują stabilność dochodów.

Rodzaje ubezpieczeń rolnych

Ubezpieczenia rolnicze rozdzielamy na obligatoryjne i dla chętnych.

Do ubezpieczeń obligatoryjnych przynależą:

 • odpowiedzialność cywilna rolnika
 • odpowiedzialność cywilna środku transportu;
 • ubezpieczenie budynków,wchodzących w skład majątku rolnego;
 • 50% plonów.

Ubezpieczeniami  nieobowiązkowymi są:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • dodatkowe ubezpieczenie upraw;
 • ubezpieczenie maszyn rolnych;
 • ubezpieczenie drobiu;
 • ubezpieczenie hodowli i chowu ryb.

Ubezpieczenie dla gospodarstwa rolniczego – czy rzeczywiście się opłaca?

Ubezpieczenie swego gospodarstwa rolniczego, przydaje się częściej niż się wydaje. Jak najbardziej warto się ubezpieczyć aby zabezpieczyć swój los jako rolnika, oraz osób wykonujących pracę na gospodarstwie.Jeśli rolnik wyrządzi szkodę przykładowo nieumyślnie rozpyli oprysk także na sąsiednie pole, niszcząc rosnące tam rośliny,ubezpieczyciel także zapłaci koszta. Przykłady można podawać bez końca, jednak trzeba pamiętać,że wykupując polisę ubezpieczeniową,